Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

DARBĪBAS JOMAS

Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā. 
Ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam. Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.