Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

INFORMĀCIJA PAR TARIFIEM

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 03.10.2012. lēmums Nr.237 (prot.Nr.37,8.p.) Par akciju sabiedrības "Madonas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.
Padome nolemj:
1. Apstiprināt AS " Madonas ūdens" šādus tarifus:
1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1.20 EUR/m3   (bez pievienotās vērtības nodokļa);
1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.48 EUR/m3  (bez pievienotās vērtības nodokļa).
2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2012.gada 1.decembrī.

Madonas novada pašvaldības dome 2015. gada 27. augustā nolemj apstiprināt (lēmums Nr.457) ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Aronas pagasta Kusas un Lauteres ciemā:
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.85 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.31 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

Madonas novada pašvaldības dome 2016. gada 25. februārī nolemj apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Sarkaņu pagasta Biksēres, Sarkaņu un Poļvarkas ciemos, Ošupes pagasta Ošupes un Degumnieku ciemos, Liezēres pagasta Ozolu, Liezēres un Kalnakroga ciemos:
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1.20 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.48 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2016.gada 1.martā.

Dzelzavas pagastā apstiprinātais tarifs:
- ūdensapgādes pakalpojums 0.882 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
- kanalizācijas pakalpojums 0.996 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Ļaudonas pagastā apstiprinātais tarifs:
- ūdensapgādes pakalpojums 0.52646 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
- kanalizācijas pakalpojums 0.42117 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Praulienas pagastā apstiprinātais tarifs:
- ūdensapgādes pakalpojums 0.43 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
- kanalizācijas pakalpojums 0.36 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

​Madonas novada pašvaldības dome 2016. gada 26. maijā nolemj apstiprināt (lēmums Nr.257) ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Barkavas pagasta Barkavā un Stalidzānos:
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.86 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.40 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2016.gada 1.jūnijā.