Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Klientu ērtībām piedāvājam iespēju nodot skaitītāju rādījumus reģistrējoties.

Reģistrētiem klientiem

SKAIDROJUMI

Ūdens skaitītāja rādījumu noziņošanas datums [ik mēnesi]:

Madonā, Lazdonā 25.
Barkavā, Stalīdzānos 16.
Kusā, Lauterē, Liezērē, Ozolos 17.
Ļaudonā, Mētrienā 18.
Degumniekos, Ošupē 19.
Praulienā, Vecsaikavā 20.
Biksērē, Dzelzavā, Poļvarkā 21.

OBLIGĀTI AIZPILDIET VISUS AR * ATZĪMĒTOS LAUKUS
RĒĶINU PIEGĀDE

   Ar 2018.gada jūniju par papīra formāta rēķinu piegādi tiks piemērota samaksa EUR 0,85 (t.sk. PVN). Rēķinu nosūtīšana uz e-pastu vai īsziņu (SMS) veidā uz mobilo tālruni arī turpmāk būs bez maksas.
   Klientiem, kuriem rēķins ir papīra formātā, lūgums izvērtēt rēķinu piegādes veidu un par izmaiņām rēķinu saņemšanā paziņot A/S "Madonas ūdens" abonentu daļai, nosūtot e-pastu uz  adresi: info@madonasudens.lv
   Lūgums atjaunot informāciju par mobilo tālruņu numuriem A/S "Madonas ūdens" abonentu daļā, lai savlaicīgi saņemtu informāciju par A/S "Madonas ūdens" plānotajiem darbiem, kas saistīti ar ūdens padeves traucējumiem (kas tiek nosūtīta īsziņu veidā uz mobilajiem tālruņiem). Kontakttālrunis Madonai - 64807073, pagastiem - 64807071.
   Klientu ērtībai piedāvājam skaitītāju rādījumus nodot, reģistrējoties www.madonasudens.lv sadaļā Klientiem.
   Veicot maksājumus bankā, jāuzrāda tikai savs klienta numurs