Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Rekvizīti un norēķinu konti

AS  „MADONAS  ŪDENS”
Vienotais reģ.Nr.47103001173
PVN nodokļu maksātāja kods LV 47103001173


AS „ SEB BANKA”:
LV21 UNLA 0030 9004 6020 4
Kods: UNLALV2X


AS „ SWEDBANK”:
LV65 HABA 0001 4080 4154 8 
Kods: HABALV22

AS „ CITADELE BANKA”:
LV39 PARX 0006 6936 0001 2
Kods: PARXLV22

AS „ PNB BANKA”:
LV94 LATB 0006 0100 1423 7 
Kods: LACBLV2X

LATVIJAS PASTS:
LV69 LPNS 0004 8028 7891 1 
Kods: LAPBLV2X
Ar 2016. gada 1. martu
maksājumus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem var veikt
Madonas novada pašvaldībā,
​Saieta laukumā 1, Madonā.