Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

SABIEDRĪBAS ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI

Saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 58.pantu, AS Madonas ūdens ir izstrādājusi Sabiedrības atalgojuma politikas principus.

Minētais dokuments ir apstiprināts AS Madonas ūdens Akcionāru sapulcē 2016.gada 28.jūnijā, protokols Nr.#2016/06/02 un ar to var iepazīties šeit: