Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2016 - 2018 GADAM

Saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 57.pantu, AS Madonas ūdens ir izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016 – 2018 gadam.

Minētais dokuments ir apstiprināts AS Madonas ūdens Akcionāru sapulcē 2016.gada 27.jūnijā, protokols Nr.#2016/06/01 un ar to var iepazīties šeit: