Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Tikšanās ar Mētrienas iedzīvotājiem

Datums: 06.08.2019 13:26
9 skatījumi

Sakarā ar to, ka AS “Madonas ūdens” pārņem ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Mētrienas pagastā, aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar AS “Madonas ūdens” un pagasta pārvaldes pārstāvjiem par ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu pagastā, tiks sniegta informācija par ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu, uzskaiti, norēķinu kārtību.

Tikšanās notiks:

20.augustā  plkst.1800, Mētrienas pagasta pārvaldes telpās.