Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

AS MADONAS ŪDENS infrastruktūras organizācijas shēma