Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

   DARBĪBAS JOMAS

  • Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā. 
  • Ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam.
  • Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
  • Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.