Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Projekti

Jau 1994.gadā tika sākts darbs pie Madonas pilsētas ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas projekta. Projekta "Madonas ūdenssaimniecības attīstības I kārta" (1994.-2000.g.) veiksmīgi tika pabeigta 1998.gada septembrī, kad darbu uzsāka jaunās notekūdens attīrīšanas ietaises, kuras vidēji diennaktī attīrīja 1150m3 notekūdeņu. Agrāk šis piesārņojums neattīrīts nonāca Daugavas upes baseinā.

1999.gada novembrī tika uzsākts darbs pie dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas celtniecības un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas.

2001.gadā pabeigta īstermiņa investīciju programma, kā  rezultātā Madonā ir modernas notekūdens attīrīšanas ietaises (NAI) un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija.

2002.gadā ar TEP aktualizāciju tika uzsākts projekts "Madonas ūdenssaimniecības attīstības II kārta" (2002.-2011.g), kuru veica SIA "Eiroprojekts" sadarbībā ar SIA "Lakalme". Projekta galvenie mērķi: paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājumu Madonā, lai 95% iedzīvotāju nodrošinātu iespēju pievienoties  ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem; veikt notekūdens  attīrīšanas ietaišu (NAI) rekonstrukciju, lai nodrošinātu fosfora un slāpekļa attīrīšanu.
2005.un 2006.gadā tika strādāts pie tehnisko projektu un konkursu dokumentācijas sagatavošanas.  Projekts tika īstenots laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gada beigām.