Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Publiskojamā informācija
Publiskojamā
​informācija
Publiskošanas biežumsPublicētā informācija
AS Madonas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadamPastāvīgiStratēģija
Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātiVienu reizi gadā
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā  Vienu reizi gadāVeiktās iemaksas no 2016. līdz ​2019.gadam
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumuVienu reizi gadā
Atalgojuma politikas principiVienu reizi gadāAtalgojuma politika
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtībaVienu reizi gadāAS Madonas ūdens neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
27. panta otrajai daļai
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiemVienu reizi ceturksnī

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats Vienu reizi gadā
Informācija par īpašuma struktūruPastāvīgiAS Madonas ūdens 100% apmērā ir Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība. AS Madonas ūdens nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
Informācija par organizatorisko struktūruPastāvīgiStruktūras shēma
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiemPastāvīgiNav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)
Informācija par iepirkumiemPastāvīgiIepirkumi