Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

AS Madonas ūdens infrastruktūras organizācijas shēma