Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Kad iestājas sals

Datums: 27.02.2018 13:53
24 skatījumi

Ir iestājusies ziema, un pastiprinoties salam, vēlamies atgādināt Madonas privātmāju īpašniekiem un namu apsaimniekotājiem apsekot savus ūdensvada un kanalizācijas ievadus pagrabtelpās un citās potenciāli aizsalstošās vietās. Nepieciešamības gadījumā iesakām veikt siltināšanas pasākumus.
Īpašu vērību ūdensapgādes cauruļvadiem jāpievērš tajās vietās, kur aizsalšanas gadījumi bijuši iepriekšējos gados.
Rūpēsimies par savu īpašumu un baudīsim ziemu bez raizēm!