Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Apstiprināti novada pašvaldības Saistošie noteikumi

Datums: 09.02.2018 13:56
60 skatījumi
2017. gada 25. oktobrī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.17 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Madonas novadā"