Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

INFORMĀCIJA PAR TARIFIEM

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 28.03.2019. lēmums Nr.76 (prot.Nr.14,2.p.) Par SIA "Madonas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.


 Padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Madonas ūdens" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,18 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,48 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.

3. atcelt no 2019.gada 1.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012. gada oktobra lēmumu Nr. 237 "Par SIA "Madonas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem"

SIA “MADONAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Madonas pilsētā, Aronas, Dzelzavas, Barkavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Ošupes, Praulienas, Mētrienas un Sarkaņu pagastos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 21.04.2022. lēmums Nr.62 (prot.Nr.16,5.p.) Par SIA "Madonas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

 Padome nolemj:

1. apstiprināt SIA “Madonas ūdens” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,25 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,62 EUR/m3;

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.jūnijā;

3. atcelt no 2022.gada 1.jūnija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 28.marta lēmumu Nr.76 “Par akciju sabiedrības “MADONAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”

SIA “Madonas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Madonas pilsētā, Aronas, Dzelzavas, Barkavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Ošupes, Praulienas, Mētrienas un Sarkaņu pagastos.

 
SPRK lēmums Word failā