Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Dzeramā ūdens kvalitāte

Testēšanas atzinums un testēšanas pārskats par Madonas dzeramo ūdeni pēc atdzelžošanas stacijas (informācija atjaunota 14.06.2017.)

Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde visiem Latvijas iedzīvotājiem ir gan aktuāls un nozīmīgs sabiedrības veselības aspekts, gan arī svarīgs jautājums no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa.

Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma rādītāji un to pieļaujamās normas ir norādītas Ministru kabineta (MK) 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Minētie noteikumi nacionālajā likumdošanā ievieš Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu - 1998.gada 3.novembra Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasības.

Kvalitatīvs un drošs dzeramais ūdens ir ar patīkamu, atsvaidzinošu garšu, caurspīdīgs, bezkrāsains, bez smakas un piegaršas. Ūdens, kas paredzēts ikdienas vajadzībām, nedrīkst saturēt mikroorganismus, parazītus un citas vielas, kas varētu kaitēt cilvēka veselībai, kā arī tā ķīmiskais sastāvs nedrīkst pārsniegt dažādiem savienojumiem reglamentētās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

Lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tās atbilstību noteikumu prasībām, kā arī par iespējamām pārmaiņām dzeramā ūdens kvalitātē, SIA „Madonas ūdens” tiek īstenots dzeramā ūdens monitorings, regulāri veicot dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorijā.  Monitoringa ietvaros reizi nedēļā tiek pārbaudīts no ūdens atdzelžošanas stacijas uz pilsētu padotais dzeramais ūdens, reizi ceturksnī – dzeramais ūdens no Madonas ūdensapgādes tīkliem, kā arī reizi gadā - visi artēziskie urbumi.

Garša, smarža, krāsainība, duļķainība
Dzeramā ūdens  krāsu, garšu, smaržu un duļķainību nosaka tā sastāvā esošās ķīmiskās vielas. MK noteikumi nosaka, ka krāsai, garšai un smaržai jābūt pieņemamai patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām. Duļķainība nedrīkst pārsniegt 3,0 NTU (nefelometriskās duļķainības vienības).

Vides reakcija, pH
Pilnīgi tīram ūdenim pH ir 7 un tas ir neitrāls. pH zem 7 nozīmē, ka vide ir skāba, virs 7 - sārmaina. Dzeramajā ūdenī pieļaujamā pH vērtība ir no 6,5 līdz 9,5 pH vienībām.

Elektrovadītspēja, EVS
Ūdens elektrovadītspēja ir atkarīga no ūdenī izšķīdušo sāļu daudzuma. Pie augstas elektrovadītspējas ūdenī notiek elektroķīmiski procesi, kuri veicina koroziju. Dzeramajā ūdenī pieļaujamā elektrovadītspēja ir 2500 µS cm-1 .

Dzelzs
Paaugstinātas dzelzs koncentrācijas gadījumā ūdenim ir raksturīga metāliska garša, reizēm - sarkanbrūna nokrāsa. Dzelzs var izgulsnēties ūdenī arī kā rūsas krāsas daļiņas. Uz traukiem, izlietnēm, vannām, sanitārajām iekārtām rodas sarkanbrūni nosēdumi, arī veļa, mazgājot to šādā ūdenī, pieņem dzeltenīgu nokrāsu.  MK noteiktā dzelzs koncentrācijas norma dzeramajā ūdenī ir 0,2 mg/l.

Ūdens cietība
Ūdens ar paaugstinātu cietību rada nosēdumus un aplikumus ūdensapgādes sistēmās, caurulēs un bojā sadzīvē lietojamās ierīces. Sildot šādu ūdeni, veidojas kaļķakmens, kas var kļūt par iemeslu santehnikas, apkures tehnikas, sildelementu, veļas un trauku mazgājamo mašīnu bojājumiem. Ūdens cietība netiek reglamentēta ar likumu vai MK noteikumiem.

Cietība, mmol/l Cietības novērtējums
0 - 0,7 ļoti mīksts
0,7 - 1,4 mīksts
1,4 - 2,1 vidēji ciets
2,1 - 3,2 diezgan ciets
3,2 - 5,4 ciets
virs 5,5 ļoti ciets

Kopējās koliformas un Escherichia coli
Ūdens paraugā konstatētas kopējās koliformas baktērijas liecina par piesārņojumu ūdens padeves tīklā, taču šis piesārņojums nav fekāls. Uz fekālu piesārņojuma avotu norāda Escherichia coli klātbūtne. Patērētājam piegādājamā dzeramajā ūdenī kopējo koliformu un E.coli norma ir 0/100ml.

Amonija joni
Amonija jonu klātbūtne ūdenī norāda uz iespējamo bakteriālo, notekūdeņu un dzīvnieku atkritumu piesārņojumu. Pārmērīgs amonija daudzums var pasliktināt ūdens garšu un smaržu. Dzeramajā ūdenī pieļaujamā amonija jonu koncentrācija ir 0,50 mg/l.

Mangāns
Paaugstinātas mangāna koncentrācijas gadījumā ūdenim ir raksturīga metāliska piegarša, reizēm - brūni sarkana nokrāsa, rodas brūnganmelni nosēdumi uz traukiem, izlietnēm, vannām, sanitārajām iekārtām, brūni melni traipi uz veļas, kā arī veidojas nogulsnes ūdens caurulēs. Dzeramajā ūdenī pieļaujamā mangāna koncentrācija ir 0,05 mg/l.

Dzeramā ūdens ķīmisko, fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko rādītāju normatīvi

 • Smarža. Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām
  Normatīvie dokumenti: LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 235 (29.04.2003.) „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
 • Garša. Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām
 • Krāsainība. Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām
 • Duļķainība 3,0 NTU
 • Ūdeņraža jonu koncentrācija pH(25ºC) 6,5-9,5 pH vienības
 • Amonija joni 0,50 mg/l
 • Kopējā dzelzs 0,2 mg/l (ĪN 0,4 mg/l)
 • Elektrovadītspēja EVS(25ºC) 2500 µS cm-1 pie 20 ºC
  (2790 µS cm-1 pie 25 ºC)
 • Mangāns 0,05 mg/l
 • Koliformas baktērijas 0 /100 ml
 • Escherichia coli ( E. coli ) 0 /100 ml
Materiāls sagatavots, izmantojot sekojošus resursus:
http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/dzeramais-udens