Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

PAR ŪDENS SKAITĪTĀJIEM

Nevaram aizliegt, bet varam paskaidrot

Pēdējā laikā SIA „Madonas ūdens” ir saņēmis vairāku satrauktu iedzīvotāju zvanus par to, ka daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās un pastkastītēs tiek izvietotas reklāmas ─ tajās kāds konkrēts uzņēmums, atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem, piedāvā veikt ūdens skaitītāju nomaiņu

„Madonas ūdens” uzskata, ka tas ir samērā  agresīvs mārketinga triks, jo, lai gan Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 40 patiesi paredz, ka ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija (pārbaude) jāveic reizi četros gados, iedzīvotāji paši var izvēlēties, kad un kurš veiks skaitītāju maiņu.

Bez šaubām, četri gadi ūdens skaitītājam ir liels mūžs, neskatoties uz to, cik daudz kubikmetrus tas ir noskaitījis ─ simtus vai tūkstošus. Madonā ūdens kvalitāte ir laba, tomēr tas jebkurā gadījumā ir ciets, tātad kaļķains. Lietojot ūdeni, tas nemitīgi plūst cauri ūdens skaitītājam, līdz ar to, laika gaitā neizbēgami veidojas kaļķa nogulsnes. Tās ar laiku sāk negatīvi ietekmēt ūdens skaitītāja darbību ─ precizitāti un jutības slieksni. Jāpiebilst, ka arī mājas iekšējie tīkli lielākajā daļā Madonas daudzdzīvokļu māju ir novecojuši; arī tas būtiski ietekmē ūdens kvalitāti, kas tiek piegādāts no „Madonas ūdens” līdz katram dzīvoklim. Tātad ūdens skaitītāja verifikācija vai nomaiņa pēc četriem gadiem būtu samērā loģisks solis, lai izvairītos no iespējama koeficienta pieauguma (jo kopējais ūdens skaitītājs tiek nomainīts likumā noteiktajā kārtībā, līdz ar to ūdens kopējo patēriņu uzskaita precīzi).

Pareizākā izvēle, kā uzskata „Madonas ūdens”, būtu visai mājai kopīgi nolemt par ūdens skaitītāju nomaiņu, ar apdomu izvēloties arī uzņēmumu, kas šo pakalpojumu veiks. Tāpat ļoti svarīga ir ūdens skaitītāju kvalitāte, precizitāte, aizsargmehānismi  u.c. parametri, kuriem būtu jāsakrīt ar pārdevēja reklamētā produkta pasē norādīto informāciju. Neapšaubāma ir likumsakarība, ka zemākas klases skaitītājs nozīmē zemāku minimālās plūsmas precīzas uzskaites slieksni. Tas savukārt nozīmē lielāku koeficientu. Tāpēc „Madonas ūdens” ieteic pievērst uzmanību un izvēlēties skaitītājus ar augstāku precizitātes klasi un pamatīgākiem aizsargmehānismiem.

Tāpēc aicinam patērētājus apsvērt visus iespējamos riskus, izvēloties ūdens skaitītājus, ko uzstādīt savā mājoklī.

„Madonas ūdens” saviem klientiem ieteic uzstādīt ūdens patēriņa skaitītājus ar nominālās/minimālās plūsmas attiecību ne mazāku par R80-H horizontāli (norādīts uz skaitītāja vai skaitītāja pasē). Otrkārt, skaitītājus ļoti vēlams uzstādīt horizontālā montāžas stāvoklī ar ciparnīcu uz augšu. Savukārt, ja nav iespējams skaitītāju uzstādīt horizontāli, tad vajadzētu izvēlēties skaitītāju ar lielāku precizitāti – piemēram sākot ar R100-H. Uz katra skaitītāja ir parādīta tā precizitātes klase, ja skaitītājs uzstādīts vertikāli vai horizontāli. Vertikāli uzstādītam skaitītājam precizitātes klase samazinās aptuveni uz pusi (tiek norādīts uz skaitītāja). Horizontāli uzstādīts R80H precizitātes skaitītājs atbilst kādreiz definētai B klasei. Izvēloties skaitītāju, svarīgi būtu pievērst uzmanību tam, lai precizitātes klase R… būtu atspoguļota uz paša skaitītāja, nevis tikai viņa pasē. 

Arī „Madonas ūdens” piedāvā dzīvokļu apsekošanu, skaitītāju iegādi un nomaiņu ─ individuāli vai vairākiem dzīvokļiem vienlaicīgi par konkurētspējīgām cenām un garantējot kvalitāti. Ņemot vērā to, ka SIA Madonas ūdens rīcībā ir klientu datu bāze par ūdens patēriņiem dzīvokļos un māju kopējo patēriņu, mēs varam veikt minēto datu analīzi un katrai mājai piedāvāt optimālākos variantus skaitītāju maiņai.  

Kamēr gan skaitītāju, gan uzņēmuma, kas tos uzstādīs, izvēle paliek pašu iedzīvotāju rokās, iepriekš minētie ieteikumi vismaz ļaus ievērojami uzlabot ūdens patēriņa uzskaites precizitāti.

Attālinātu ūdens uzskaites mēraparātu nolasīšana, laistāmā ūdens uzskaites mēraparātiem un daudzīvokļu māju dzīvokļu ūdens uzskaites mēraparātiem, pakalpojuma cena mēnesī ir 0.17 € bez PVN.