Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Reģistrētiem klientiem (Comax sistēma)

Ūdens skaitītāju rādījumi tiek pieņemti katru mēnesi tikai no 10. līdz 28.datumam (ieskaitot)

šeit noziņotos siltā ūdens skaitītāju rādījumus mēs nodosim SIA Madonas Siltums
SIA Madonas ūdens saviem klientiem dod iespēju piereģistrēt COMAX sistēmā sava dzīvokļa īrnieku, kas varēs patstāvīgi nodot ūdens skaitītāja rādījumus. 

         SKAIDROJUMI

Ūdens skaitītāja rādījumu noziņošanas datums [ik mēnesi]:

Barkavā, Stalīdzānos, Ļaudonā, Mētrienā, Degumniekos, Ošupē - 16. datumā
Kusā, Lauterē, Liezērē, Ozolos - 17. datumā
Lubānā, Meirānos - 18. datumā
Praulienā, Vecsaikavā - 20. datumā
Biksērē, Dzelzavā, Poļvarkā, Sarkaņos - 21. datumā
Madonā, Lazdonā - 25. datumā

OBLIGĀTI AIZPILDIET VISUS AR * ATZĪMĒTOS LAUKUS

Klientu ērtībām piedāvājam iespēju nodot skaitītāju rādījumus reģistrējoties.

Obligāts
Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar un izprotu informāciju par personu datu apstrādi, kas norādīta privātuma paziņojumā. Ar privātuma paziņojumu varat iepazīties sadaļā Aktuāli>Privātuma politika. Spiežot pogu “Reģistrēties” tiks atvērts cits resurss
Ieķeksēt
Informējam, ka klientu reģistrācijas un pārvaldības sistēma ir organizēta citā resursā (https://madonasudens.skybill.eu), kuru uztur un pārvalda datu pārziņa SIA Madonas Ūdens apstrādātājs, pamatojoties uz savstarpējā sadarbības līguma nosacījumiem.
RĒĶINU PIEGĀDE

   Ar 2018.gada jūniju par papīra formāta rēķinu piegādi tiks piemērota samaksa EUR 1,45 (t.sk. PVN). Rēķinu nosūtīšana uz e-pastu vai īsziņu (SMS) veidā uz mobilo tālruni arī turpmāk būs bez maksas.
   Klientiem, kuriem rēķins ir papīra formātā, lūgums izvērtēt rēķinu piegādes veidu un par izmaiņām rēķinu saņemšanā paziņot SIA "Madonas ūdens" abonentu daļai, nosūtot e-pastu uz  adresi: info@madonasudens.lv
   Lūgums atjaunot informāciju par mobilo tālruņu numuriem SIA "Madonas ūdens" abonentu daļā, lai savlaicīgi saņemtu informāciju par SIA "Madonas ūdens" plānotajiem darbiem, kas saistīti ar ūdens padeves traucējumiem (kas tiek nosūtīta īsziņu veidā uz mobilajiem tālruņiem). Kontakttālrunis Madonai - 64807073, pagastiem - 64807071.
   Klientu ērtībai piedāvājam skaitītāju rādījumus nodot, reģistrējoties www.madonasudens.lv sadaļā Klientiem.
   Veicot maksājumus bankā, jāuzrāda tikai savs klienta numurs