Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Reģistrētiem klientiem

Informējam, ka klientu reģistrācijas un pārvaldības sistēma ir organizēta citā resursā (comax.skybill.eu), kuru uztur un pārvalda datu pārziņa AS Madonas Ūdens apstrādātājs, pamatojoties uz savstarpējā sadarbības līguma nosacījumiem.

         SKAIDROJUMI

Ūdens skaitītāja rādījumu noziņošanas datums [ik mēnesi]:

Madonā, Lazdonā 25.
Barkavā, Stalīdzānos 16.
Kusā, Lauterē, Liezērē, Ozolos 17.
Ļaudonā, Mētrienā 18.
Degumniekos, Ošupē 19.
Praulienā, Vecsaikavā 20.
Biksērē, Dzelzavā, Poļvarkā 21.

OBLIGĀTI AIZPILDIET VISUS AR * ATZĪMĒTOS LAUKUS

Klientu ērtībām piedāvājam iespēju nodot skaitītāju rādījumus reģistrējoties.

Obligāts
Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar un izprotu informāciju par personu datu apstrādi, kas norādīta privātuma paziņojumā. Ar privātuma paziņojumu varat iepazīties sadaļā Aktuāli>Privātuma politika
Ieķeksēt
RĒĶINU PIEGĀDE

   Ar 2018.gada jūniju par papīra formāta rēķinu piegādi tiks piemērota samaksa EUR 0,85 (t.sk. PVN). Rēķinu nosūtīšana uz e-pastu vai īsziņu (SMS) veidā uz mobilo tālruni arī turpmāk būs bez maksas.
   Klientiem, kuriem rēķins ir papīra formātā, lūgums izvērtēt rēķinu piegādes veidu un par izmaiņām rēķinu saņemšanā paziņot A/S "Madonas ūdens" abonentu daļai, nosūtot e-pastu uz  adresi: info@madonasudens.lv
   Lūgums atjaunot informāciju par mobilo tālruņu numuriem A/S "Madonas ūdens" abonentu daļā, lai savlaicīgi saņemtu informāciju par A/S "Madonas ūdens" plānotajiem darbiem, kas saistīti ar ūdens padeves traucējumiem (kas tiek nosūtīta īsziņu veidā uz mobilajiem tālruņiem). Kontakttālrunis Madonai - 64807073, pagastiem - 64807071.
   Klientu ērtībai piedāvājam skaitītāju rādījumus nodot, reģistrējoties www.madonasudens.lv sadaļā Klientiem.
   Veicot maksājumus bankā, jāuzrāda tikai savs klienta numurs