Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Datums: 03.06.2015 16:31
10 skatījumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu