Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Paziņojums

Datums: 22.04.2020 09:09
39 skatījumi

AS “MADONAS ŪDENS” un SIA “MADONAS SILTUMS”

INFORMĒ:


Ar mērķi samazināt vecāka gadagājuma iedzīvotāju inficēšanās risku ar Covid-19 un novērstu iespējamos mājas karantīnas pārkāpumus, š.g. 21. aprīļa sēdē Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas kārtībā. Izmaiņas attieksies uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku. 

 

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā tiek atcelta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana papīra formātā, ko visbiežāk izmanto galvenā vīrusa riska grupa - vecāka gadagājuma iedzīvotāji.

 

Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ dzīvokļa īpašnieks nevar nodot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus elektroniski vai telefoniski, viņam ūdens patēriņu aprēķinās, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem


Ūdens skaitītāju rādījumus var paziņot:

AS “MADONAS ŪDENS”:

·      Reģistrējoties mājas lapā: www.madonasudens.lv, sadaļā Klientiem (neskaidrību gadījumā, zvanīt darba laikā uz tel. 64807073, 64807071);

·      vai sūtot informāciju uz e pastu – info@madonasudens.lv;

·      vai sūtot SMS (īsziņu) uz mob. telefonu: 28670766;

·       vai zvanot darba laikā uz tālr. 64807073 (Madonas pilsētas abonenti), 64807071 (pagastu abonenti),

 

SIA “Madonas Siltums”:

·      zvanot darba laikā uz tālr. 64807404;

·      sūtot informāciju uz e pastu - siltumsmadona@inbox.lv