Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Rekvizīti un norēķinu konti

SIA  „MADONAS  ŪDENS”
Vienotais reģ.Nr.47103001173
PVN nodokļu maksātāja kods LV 47103001173


AS „ SEB BANKA”:
LV21 UNLA 0030 9004 6020 4
Kods: UNLALV2X


AS „ SWEDBANK”:
LV65 HABA 0001 4080 4154 8 
Kods: HABALV22

AS „ CITADELE BANKA”:
LV39 PARX 0006 6936 0001 2
Kods: PARXLV22

LATVIJAS PASTS:
LV69 LPNS 0004 8028 7891 1 
Kods: LAPBLV2X
Ar 2016. gada 1. martu
maksājumus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem var veikt
Madonas novada pašvaldībā,
​Saieta laukumā 1, Madonā
no katra mēneša 10. līdz 25.datumam
(izņemot brīvdienas un svētku dienas)

Darba laiks
Kase - Madonas novada pašvaldības ēkā

Pirmdiena    08:00 - 12:00      13:00 - 16:00
Otrdiena       08:00 - 12:00      13:00 - 16:00
Trešdiena     08:00 - 12:00      13:00 - 16:00
Ceturtdiena  08:00 - 12:00      13:00 - 16:00
Piektdiena    08:00 - 12:00      13:00 - 15:00
Sestdiena     Slēgts
Svētdiena     Slēgts
                  Norēķinu kārtību var lejuplādēt šeit!