Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

ŪDENS IEGUVE UN APGĀDE

Madonas pilsētas centralizētai ūdensapgādei un dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantoti tikai pazemes ūdeņi. Pilsētā darbojas viena centralizētās ūdensapgādes sistēma.

Raiņa ielas 54 ūdensgūtnē ir 5 urbumi, no kuriem 4 tiek darbināti regulāri: Urbums Nr.1(105) VĢD(8079) nedarbojas, Nr.2(106) VĢD(8131) darbojas, Nr.3(107) VĢD(8086) darbojas, Nr.4(108) VĢD(8132) darbojas, Nr.5(109) VĢD(7501) darbojas. Vidēji Raiņa ielas 54 ūdensgūtnē tiek iegūts no 800- 1400 m3 ūdens diennaktī.

SIA " Madonas ūdens"  ūdens tiek ņemts no 115m līdz 118m dziļiem urbumiem.  Urbumi ir apgādāti ar filtriem, dziļurbuma sūkņiem, plūsmas mērītājiem, paraugu ņemšanas vietu, noslēgarmatūru, vadības skapi ar sūkņa darbības kontrolieriem un motora mīkstajiem palaidējiem. Katrā no  darba akām ir iespējams nomērīt ūdens gūtnes statisko un dinamisko līmeni. Aku galvas atrodas nelielās apsildāmās ēkās, kuras nepieciešamības gadījumā ir noceļamas.

Triju sūkņu jauda ir 36m3/h katram un viena jauda ir 56m3/h. Kopējā ir 165 m3/h.

Aku lauks ir nožogots un pieslēgts pie SIA „Mega Sargs” sistēmas.

Atdzelžošanas stacija un otrā pacēluma stacija atrodas vienā ēkā.

Atdzelžošanas stacija ir aprīkota ar plūsmas mērītājiem ieplūdei un padotajam skalošanas ūdenim, diviem kontaktrezervuāriem, diviem filtrēšanas rezervuāriem, līmeņdevējiem rezervuāros, paraugu ņemšanas vietām, diviem aerācijas gaisa pūtējiem, pneimatiskajiem vārstiem, diviem gaisa sagatavošanas kompresoriem vārstu darbībai, filtru skalošanas gaisa pūtēja.

Otrā pacēluma sūkņu stacija ir aprīkota ar trijiem spiediena sūkņiem, diviem plūsmas mērītājiem, spiediena devējiem, Ph/t0/elektrovadītspējas mērītāju.

Tīrā ūdens rezervuāri ir 350m3 katrs un kopā 700m3. Rezervuāri ir aprīkoti ar līmeņdevējiem.

Ūdens tornis tiek izmantots filtru skalošanai un kā papildus ūdens rezervuārs uz pilsētu. Torņa tilpums ir 200m3.

Nostādinātāja tilpums ir 200m3. Tas kalpo kā skalošanas ūdens plūsmas dzēšanas tvertne pirms ievadīšanas kanalizācijas sistēmā.

 Visu atdzelžošanas stacijas darbību vada un kontrolē automatizētā vadības un procesu kontroles sistēma  (SCADA).

Rezervuāros krītoties ūdens līmenim, tiek iedarbināti dziļurbuma sūkņi. Pie dažādiem līmeņiem ieslēdzas papildus sūkņi, tādējādi nodrošinot nepieciešamo ūdens daudzumu rezervuāros. Ūdenim nonākot kontaktrezervuāros tas tiek bagātināts ar gaisu un nonāk filtrācijas rezervuāros, kur smilšu slānī paliek duļķes un dzelzs nogulsnes.

Filtru skalošana notiek automātiski pēc iestādītā laika vai zūdot smilšu slāņa caurlaidībai.

Filtru skalošanai tiek izmantots ūdens no torņa un netīrais ūdens nonāk nostādinātājā, no kura tas tiek novadīts kanalizācijas sistēmā.

Ūdens pie patērētājiem nonāk pa diviem vadiem, no kuriem viens ir pašteces un otrs ir spiedvads.

Spiedvads apgādā pilsētas „augšējo” zonu un pašteces vads apgādā „apakšējo” zonu. Spiedvada spiediens ir atbilstošs pilnam skalošanas tornim ar kuru tas savienots un kurš tiek izmantots arī „augšējās” zonas ūdensapgādei.