Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

SIA "MADONAS ŪDENS" PAKALPOJUMI

 • Ūdensvada un kanalizācijas pievienojumu izbūve un  remonts.
 • Tehnisko noteikumu izstrādāšana  ūdensvada un kanalizācijas pievienojumiem.
 • Ūdens skaitītāja plombēšana un  pieņemšana ekspluatācijā.
 • Pieslēgums ūdensvadam ar ūdens padeves pārtraukšanu.
 • Pieslēgums ūdensvadam bez ūdens padeves pārtraukšanas, izmantojot zemspiediena urbšanas komplektu.
 • Sadzīves un lietus kanalizācijas cauruļvadu  tīrīšana, skalošana ar specializēto tehniku.
 • Nosēdrezervuāru un tualešu izvešana.  
 • Pārvietojamo tualešu noma, to piegāde un apkalpošana.
 • CCTV- cauruļu diagnostikas iekārtas pakalpojums.
 • Sasaluma atkausēšana tīklos ar KARCHER spiediensūkni.
 • Hidrodinamiskās iekārtas SMART TRAILER izmantošana.

Attālinātu ūdens uzskaites mēraparātu nolasīšana, laistāmā ūdens uzskaites mēraparātiem un daudzīvokļu māju dzīvokļu ūdens uzskaites mēraparātiem, pakalpojuma cena mēnesī ir 0.17 € bez PVN.

 
Informācija par pakalpojumu cenām pa tālruni 6 48 07070.