Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

A/S “Madonas ūdens” paplašina darbības zonu

Datums: 22.03.2018 13:14
67 skatījumi

A/S “Madonas ūdens” no 2017. gada sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Barkavā, Stalīdzānos, Kusā un Lauterē. 
Tiek uzstādīti jauni ultraskaņas un elektromagnētiskie ūdens patēriņa skaitītāji gan daudzdzīvokļu, gan privātmāju ievados.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju ērtībām uzstādītas pastkastītes ūdens skaitītāju rādījumu lapiņām.
Kusas atdzelžošanas stacijā notiek rekonstrukcija, jau veikta filtra apsaites un filtra materiāla nomaiņa.