Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

PIEREDZES APMAIŅA SLOVĀKIJĀ - 2014.G.

Datums: 25.11.2014 15:08
49 skatījumi
No šā gada 19. maija līdz 1. jūnijam četri A/S „Madonas ūdens” darbinieki Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekta „Uzņēmuma darbinieku apmācība darba procesa optimizācijā, ieviešot jaunas tehnoloģijas un datu apstrādi” ietvaros atradās pieredzes apmaiņā /praksē „SENSUS Slovensko” rūpnīcā Slovākijā.
No šā gada 19. maija līdz 1. jūnijam četri A/S „Madonas ūdens” darbinieki Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekta „Uzņēmuma darbinieku apmācība darba procesa optimizācijā, ieviešot jaunas tehnoloģijas un datu apstrādi” ietvaros atradās pieredzes apmaiņā /praksē „SENSUS Slovensko” rūpnīcā Slovākijā. Šis uzņēmums tika izvēlēts tādēļ, ka Madonas pilsētā uzstādītie ūdens skaitītāji ir SENSUS ražojuma. Arī Madonas novada pagastos, kuru ūdenssaimniecības tiks pievienotas A/S „Madonas ūdens” tiks uzstādīti šādi ūdens mērītāji un tādēļ tika nolemts padziļināt sadarbību ar šo ražotāju.