Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Pilotprojekts - Kā samazināt ūdens starpību līdz minimumam

Datums: 17.03.2016 16:52
91 skatījumi
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji Madonā jau daudzus gadus maksā ūdens patēriņa pārrēķina koeficientu. Tā ir problēma, kas satrauc daudzus madoniešus, bet pēc tam, kad AS „Madonas ūdens”, paplašinot apkalpes zonu, ūdenssaimniecību pārņems vēl vairākos pagastos, šis jautājums aktualizēsies arī Liezērē, Ošupē un citviet novadā.
ŽEŅA KOZLOVA [laikraksts STARS]

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji Madonā jau daudzus gadus maksā ūdens patēriņa pārrēķina koeficientu. Tā ir problēma, kas satrauc daudzus madoniešus, bet pēc tam, kad AS „Madonas ūdens”, paplašinot apkalpes zonu, ūdenssaimniecību pārņems vēl vairākos pagastos, šis jautājums aktualizēsies arī Liezērē, Ošupē un citviet  novadā.        

Tiekoties ar iedzīvotājiem Liezēres pagastā, AS „Madonas ūdens" valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks atzina, ka par to, kā samazināt ūdens starpības koeficientu, Madonā tiek domāts jau daudzus gadus. Labākais risinājums ir dzīvokļos uzstādīt jaunus ūdens skaitītājus ar datu raidītāju, lai vienlaikus varētu nolasīt skaitītāju rādījumus gan dzīvokļos, gan pie mājas ievada.

- Līdz šim šādas sistēmas ieviešana bija ļoti dārga, bet nupat tas jau kļūst pieejams pakalpojums. Mēs uzskatām, ka, ja par viena skaitītāja datu pārraidi orientējoši ir jāmaksā 20-35 centi mēnesī, tad var sākt domāt par šādas sistēmas ieviešanu. Madonas pilsētā ir jau pirmā pozitīvā pieredze, kad, piemēram, Madonā, Veidenbauma ielā 7, pēc tam, kad visos dzīvokļos tika uzstādīti vienādi skaitītāji ar raidītājiem un augstāku jutības slieksmi (R 100), starpības koeficients būtiski samazinājās jau pirmajā mēnesī - no 14% uz 3,5%, kad vienlaicīgi tika nolasīti visu ūdens skaitītāju rādījumi gan pie mājas ievada, gan dzīvokļos. Tas nozīmē, ka pie ūdens starpības lielā mērā vainojama iedzīvotāju neprecizitāte, nolasot skaitītāja rādījumus, kad tie visbiežāk tiek noapaļoti uz leju, bet būtu jāuzrāda trīs vai vismaz divi cipari aiz komata. Turklāt skaitītāju rādījumu nolasīšana notiek dažādos laikos - mājas ievada skaitītāja rādījumi tiek uzņemti 26. datumā, bet dzīvokļos jau tas ir atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem. Uzņēmums to aicina izdarīt 25. datumā. Savukārt, ja kāds neziņo vispār, aprēķinos tiek ņemts vērā vidējais ūdens patēriņš beidzamajos trijos mēnešos. Otrs iemesls, kāpēc nesakrīt patēriņš, ir tas, cik precīzi ir ūdens skaitītāji dzīvokļos, jo kopējais skaitītājs pie mājas ievada tiek regulāri verificēts jeb pārbaudīts, - akcentēja Guntars Dambenieks.

Māja Veidenbauma ielā 7 salīdzinoši ir neliela - 12 dzīvokļu ar 18 iedzīvotājiem. Kā pastāstīja mājas vecākais Jānis Teperis, izvēlēties mūsdienīgu risinājumu rosinājusi lielā ūdens starpība starp kopējo patēriņu pēc mājas ievada mērītāja rādījumiem un summāro ūdens patēriņu pēc dzīvokļu mērītāju rādījumiem. To samazināt nav izdevies, arī veicot pārbaudes un salīdzinot iedzīvotāju deklarētos ūdens skaitītāju rādījumus ar reālajiem. Ūdens nesakritība pie 50 kubikmetriem kopējā patēriņa ir bijusi ap 10 kubikmetru.

- Tāda nesakritība saglabājās visu laiku. Neatkarīgi no tā, vai mēs pārbaudes veicām vai ne, patēriņa iztrūkums mums vienmēr bija ap 20 procentu, līdz ar to secinājām, ka galvenā problēma vismaz mūsu mājā slēpās nevis ūdens patēriņa neprecīzā deklarēšanā, bet gan neprecīzajos individuālajos skaitītājos, kuri dzīvokļos tika uzstādīti jau 1998. gadā un ne reizi nebija pārbaudīti vai mainīti. Sasaucām iedzīvotāju kopsapulci un nolēmām, ka visiem vajadzētu nomainīt skaitītājus. Piedalīties sapulcē uzaicinājām AS „Madonas ūdens" speciālistu Denisu Kovtunu, kas iedzīvotājus plašāk iepazīstināja ar AS „Madonas ūdens" piedāvājumu uzstādīt skaitītājus ar raidītājiem, lai rādījumu nolasīšana būtu iespējami precīza, tā notiktu vienlaikus un ūdens starpību varētu samazināt līdz minimumam, - uzsvēra Jānis Teperis.

Iedzīvotāji piekrita šādam risinājumam. Visos dzīvokļos tika uzstādīti jauni skaitītāji ar precizitātes klasi (R 100), kuri ir vismaz trīs reizes jutīgāki par tiem, kurus izmantoja dzīvokļos ūdens skaitītāju uzstādīšanas pirmsākumos. Šos izdevumus Madonā, Veidenbauma ielā 7, sedza iedzīvotāji, bet par raidītājiem un datu nolasīšanu pirmajos sešos mēnešos iedzīvotājiem nav jāmaksā, jo tas ir AS „Madonas ūdens" pilotprojekts.

- No mūsu uzņēmuma puses tā ir pretimnākšana iedzīvotājiem. Pirmos sešus mēnešus taču var domāt, vai ieviest šādu automātisku ūdens patēriņa uzskaites sistēmu vai tomēr ne. Pēc tam tiks sasaukta iedzīvotāju sapulce, kad tas būs jāizlemj. Pozitīva lēmuma gadījumā iedzīvotājiem būs jāapmaksā raidītāju uzstādīšana un turpmāk par viena skaitītāja rādījumu nolasīšanu orientējoši būs jāmaksā 20 eirocentu. Iespēja izveidot šādu uzskaites sistēmu ir arī citu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Patlaban izmēģināt jauno sistēmu bez maksas par raidītāju uzstādīšanu var pirmos trīs mēnešus, vēlāk - vienu mēnesi. Bet pēc tam, kad šai ziņā būsim jau uzkrājuši pieredzi, šāds izmēģinājuma periods vairs netiks dots un lēmums to izmantot vai ne iedzīvotājiem būs jāpieņem uzreiz, kā arī jāsedz visas ar jaunās sistēmas uzstādīšanu un uzturēšanu saistītās izmaksas, - atzīmēja Deniss Kovtuns.

Jāpiebilst, ka viens jauns skaitītājs izmaksā ap 13 eiro, raidītājs - ap 25 eiro, bet kopā ar darbu kopējās izmaksas ir ap 46 eiro. Jārēķinās, ka katru mēnesi būs jāmaksā arī par katra skaitītāja datu nolasīšanu - orientējoši Madonā par vienu skaitītāju būtu jāmaksā ap 20 eirocentu.

Mājas vecākais Jānis Teperis prognozē, ka iedzīvotāji Madonā, Veidenbauma ielā 7, visticamāk, piekritīs šādas sistēmas ieviešanai, jo ieguvums ir acīmredzams un pirmajos divos mēnešos ir jau pārliecinājušies, ka ūdens starpība samazinājusies līdz minimumam - pret kopējo patēriņu tā vairs ir tikai 2% un starpība no kādreizējiem 10 kubikmetriem ir samazinājusies līdz 1,7 kubikmetriem. Sadalot to, katram vien pāris 100 litru sanāk.

Turklāt jaunā sistēma ir arī daudz ērtāka. Ūdens skaitītāju rādījumi pašiem vairs nav jānolasa, un tos neietekmē tā saucamais cilvēciskais faktors, kad kādam 25. datumā tomēr piemirstas rādījumus noziņot vai arī tie tiek noapaļoti.

Vēl vienā mājā Madonā - Rūpniecības ielā 18 (mājas vecākais Ingus Gurtiņš) - ir uzstādīti ūdens skaitītāji ar raidītājiem. Vienīgi datu nolasīšanas sistēma ir izveidota, sadarbojoties ar „Lattelecom." Esam iecerējuši iepazīstināt arī ar šīs mājas pieredzi ūdens starpības koeficienta samazināšanā.

Pavisam nesen AS „Madonas ūdens" pabeidza uzstādīt jauno ūdens patēriņa uzskaites sistēmu ar trīs mēnešu izmēģinājuma laiku arī Ošupes pagasta Degumniekos, Skolas ielā 11 un 12.

Mājas vecākais Veidenbauma ielā 7 Jānis Teperis atzīst, ka jau pirmajos mēnešos iedzīvotāji ir pārliecinājušies par ieguvumiem no jaunās sistēmas. AGRA VECKALNIŅA foto