Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Plaši apmeklētas iedzīvotāju tikšanās Meirānos un Lubānā

Datums: 14.09.2022 16:04
8 skatījumi

“Madonas ūdens” pateicas iedzīvotājiem par viņu aktivitāti, plaši apmeklējot rīkotās tikšanās Meirānos un Lubānā š.g. 8. septembrī!

Iedzīvotāji sapulču laikā tika informēti par praktiskajām izmaiņām, “Madonas ūdens” pārņemot ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Lubānas apvienības teritorijā, — galvenokārt par rēķinu sastādīšanas, saņemšanas un apmaksas kārtību.

Atbildot uz apmeklētāju jautājumiem, valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks un uzņēmuma speciālisti klientus konsultēja par ūdens patēriņa uzskaiti, skaitītāju uzstādīšanu, iespējām nomainīt individuālos skaitītājus, tostarp pret skaitītājiem ar attālināto nolasīšanu, uzņēmuma “Madonas ūdens” piedāvāto iespēju uzstādīt laistāmos skaitītājus. Tāpat tika aktualizēta nepieciešamība visiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem regulāri, precīzi un noteiktajā datumā (ik mēneša 18. datumā — tostarp jāziņo jau 18. septembrī kā par nepilnu mēnesi!) iesniegt ūdens rādījumus kādā no ērtākajiem noziņošanas veidiem.

Plašāka informācija par šiem un citiem jautājumiem — mājaslapā www.madonasudens.lv, www.lubana.lv vai zvanot pa tālruni 64807071. Informācija tiks ievietota arī izdevumos “Lubānas ziņas” un “Madonas novada vēstnesis”.