Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

Sadarbība ar AS "Kredītinformācijas birojs"

Datums: 02.02.2016 16:49
30 skatījumi
Uzsākta sadarbība ar AS "Kredītinformācijas birojs" par parādnieku kredītspējas vērtēšanu un kredītrisku pārvaldību
Sākot ar šo gadu, esam uzsākuši sadarbību ar AS "Kredītinformācijas birojs". Turpmāk saistību neizpildes gadījumā ziņas par parādu tiks nodotas AS "Kredītinformācijas birojs" informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai.

Informācija par AS "Kredītinformācijas birojs" ir atrodama šeit: www.kib.lv

Informācija par Jūsu kredītvēsturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama šeit: www.manakreditvesture.lv