Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

AS "MADONAS ŪDENS" PAKALPOJUMI

 • Ūdensvada un kanalizācijas pievienojumu izbūve un  remonts.
 • Tehnisko noteikumu izstrādāšana  ūdensvada un kanalizācijas pievienojumiem.
 • Ūdens skaitītāja plombēšana un  pieņemšana ekspluatācijā.
 • Pieslēgums ūdensvadam ar ūdens padeves pārtraukšanu.
 • Pieslēgums ūdensvadam bez ūdens padeves pārtraukšanas, izmantojot zemspiediena urbšanas komplektu.
 • Zemes rakšanas darbi ar ekskavatoru.
 • Transportpakalpojumi ar MTZ Belarus.
 • Sadzīves un lietus kanalizācijas cauruļvadu  tīrīšana, skalošana ar specializēto tehniku.
 • Nosēdrezervuāru un tualešu izvešana.  
 • Pārvietojamo tualešu noma, to piegāde un apkalpošana.
 • Ūdens noplūdes noteikšana ar iekārtu Microcorr 6 (arī siltumtrasēs).
 • CCTV- cauruļu diagnostikas iekārtas pakalpojums.
 • Sasaluma atkausēšana tīklos ar KARCHER.
 • Hidrodinamiskās iekārtas SMART TRAILER izmantošana.
 • NAI laboratorijas pakalpojumi (dūņu karsēšana).

   
  ​Informācija par pakalpojumu cenām pa tālruni 64807070.