Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

SIA  „Madonas ūdens”

SIA "Madonas ūdens"
​Vienotais reģ.Nr.47103001173
PVN nodokļu maksātāja kods LV 47103001173

Raiņa iela 54, Madona, LV 4801  
Tel.+ 371 64807070
e-pasts: info@madonasudens.lv

MADONAS  NOTEKŪDEŅU  ATTĪRĪŠANAS  IETAISES
"Lāses", Praulienas pag., Madonas novads, LV-4825

Tālr. +371 64821272 e-pasts: kaspars.bremsmits@madonasudens.lv

Diennakts dežūrtelefons: 64807070

ZINĀŠANAI

Darba laiks:

Pirmdiena – Piektdiena: 8.00 - 16.30
pārtraukums 12.30 - 13.00


Abonentu daļai un grāmatvedībai

Darba laiks:

Pirmdiena:  8.00 - 18.00

Otrdiena – Ceturtdiena: 8.00 - 16.30

Piektdiena: 8.00 - 15.00

pārtraukums 12.30 - 13.00


Brīdinājums: Plūsmas mērītāju akas ir SIA "Madonas ūdens" īpašums. Bez saskaņošanas ar SIA "Madonas ūdens" tās ir AIZLIEGTS atvērt. Atvērtā akā pie negatīvas āra temperatūras var tikt sasaldēts ūdens plūsmas mērītājs.
SIA “Madonas ūdens” informē, ka Barkavas ciemā pašlaik notiek  dzeramā ūdens sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija. Plānotie darbi paredz sekojošas aktivitātes:

1.       Tiks uzstādīta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija. Pašreiz dzelzs saturs ūdenī ir tuvu normatīvajos aktos noteiktajai robežai, uzstādot jaunu atdzelžošanas staciju tiks nodrošināta atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošana. Tāpat tiks uzstādīti jauni paceltā un uz ciematu padotā ūdens uzskaites mēraparāti un izbūvēta atdzelžošanas  filtru skalošanas ūdeņu novadīšanas sistēma.

2.       Tiks rekonstruēti divi dziļurbumi, abiem nomainot elektroapgādi un uzstādot frekvenču pārveidotājus. Vienā no urbumiem tiks uzstādīts jauns,  energoefektīvāks sūknis.

3.       Konstants spiediens ūdensapgādes sistēmā tiks nodrošināts ar frekvenču pārveidotājiem. Lai nodrošinātu ūdensapgādi elektroenerģijas piegādes pārtraukumu gadījumos, tiks uzstādīts ģenerators.  Viens no ieguvumiem būs esošā ūdenstorņa atslēgšana, kuram ūdens rezervuārs ir kritiskā stāvoklī un ir grūti nodrošināt atbilstošu ūdens kvalitāti.

Sakarā ar minētajiem darbiem Barkavas ciemā ir iespējama īslaicīga ūdens kvalitātes pasliktināšanās.

Rekonstrukcijas darbi tiks paveikti līdz 01.09.2022.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.