Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

SIA  „Madonas ūdens”

SIA "Madonas ūdens"
​Vienotais reģ.Nr.47103001173
PVN nodokļu maksātāja kods LV 47103001173

Raiņa iela 54, Madona, LV 4801  
Tel.+ 371 64807070
e-pasts: info@madonasudens.lv

MADONAS  NOTEKŪDEŅU  ATTĪRĪŠANAS  IETAISES
"Lāses", Praulienas pag., Madonas novads, LV-4825

Tālr. +371 64821272 e-pasts: kaspars.bremsmits@madonasudens.lv

Diennakts dežūrtelefons: 64807070

ZINĀŠANAI

Darba laiks:

Pirmdiena – Piektdiena: 8.00 - 16.30
pārtraukums 12.30 - 13.00


Abonentu daļai un grāmatvedībai

Darba laiks:

Pirmdiena:  8.00 - 18.00

Otrdiena – Ceturtdiena: 8.00 - 16.30

Piektdiena: 8.00 - 15.00

pārtraukums 12.30 - 13.00


Brīdinājums: Plūsmas mērītāju akas ir SIA "Madonas ūdens" īpašums. Bez saskaņošanas ar SIA "Madonas ūdens" tās ir AIZLIEGTS atvērt. Atvērtā akā pie negatīvas āra temperatūras var tikt sasaldēts ūdens plūsmas mērītājs.

Tikšanās laikā ar Lubānas iedzīvotājiem 8. septembrī, uz uzdoto jautājumu, vai nemainīsies pakalpojumu tarifi, “Madonas ūdens” atbildēja, ka tuvākajā laikā tas nenotiks. Tomēr sakarā ar straujo elektrības cenu kāpumu šajā gadā, lai uzņēmums neciestu zaudējumus, Madonas novada pašvaldībā tiek virzīts ūdens un kanalizācijas tarifa projekts Lubānas pilsētas un Meirānu ciema teritorijās. Tarifu projektā izmainīta tikai viena komponente — elektroenerģijas izmaksas.

Jaunie tarifi Lubānas apvienības pārvaldes teritorijā:

·         ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,45 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

·         kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,08 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

Tarifu projekts tiks izskatīts 29. septembra domes sēdē; paredzēts, ka tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. novembri.

27.09.2022.