Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

INFOGRAFIKA

Lai ikvienu informētu par aktuālajām norisēm regulējamās nozarēs, kā arī skaidrotu Regulatora lomu un nozīmi tajās, Regulators ir izstrādājis vairākas infografikas.