Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

No 2018. gada 25. maija Latvijā personas datu apstrādes prasību ievērošanā ir piemērota Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir saistoša arī sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam SIA “Madonas ūdens”.

Tāpēc, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir izstrādāti līgumi jaunā redakcijā, kuros:

·       iekļauti punkti par fizisko personu datu aizsardzību;

·       pielikums  Nr.1 par izvēles iespējām saņemt rēķinus;

·       pielikums Nr.2 par attālinātu ūdens uzskaites mēraparātu nolasīšanas pakalpojuma apmaksu (ja tāds ir).

Klientu ērtībai Madonas pilsētā, piedāvājam līgumu pārslēgšanu ar kurjera starpniecību pēc darba laika, savā dzīves vietā. Par kurjera ierašanos konkrētā daudzdzīvokļu mājā, paziņojam atsevišķi. Ja klientam šāds līguma slēgšanas veids nav pieņemams, lūgums  to veikt ierodoties personīgi  Raiņa ielā 54, Madona, SIA “Madonas ūdens”  administrācijas ēkā, abonentu daļā, iepriekš saskaņojot pa tel. 64807073 vai e-pastu: info@madonasudens.lv .  Saskaņojot ierašanos laiku, līgums jau būs sagatavots un klientam formalitāšu kārtošana aizņems minimālu laiku.

Līgumus pārslēgt ir iespējams arī attālināti, izmantojot elektronisko parakstu. Šādā gadījumā tas ir jāpiesaka, sazinoties uz iepriekš minēto telefonu vai elektroniski uz e-pastu: info@madonasudens.lv.

Atgādinām, ka visiem SIA “Madonas ūdens” pakalpojumu lietotājiem ir jānoslēdz līgums, ja līdz šim, kādu iemeslu pēc, tas nav izdarīts.

SIA “Madonas ūdens” abonentu daļas darba laiks:

Ø  Pirmdien: no 8.00 līdz 18.00;

Ø  Otrdien, Trešdien, Ceturtdien: no 8.00 līdz 16.30;

Ø  Piektdien: no 8.00 līdz 15.00;

pusdienas pārtraukums katru dienu no 12.30 līdz 13.00

 

SIA “Madonas ūdens” abonentu daļa