Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

REKVIZĪTI

AS „MADONAS  ŪDENS”
Vienotais reģ.Nr.47103001173
PVN nodokļu maksātāja kods LV 47103001173
Raiņa 54, Madona, LV 4801  
Tel.+ 371 64807070
e-pasts: info@madonasudens.lv

MADONAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES
"Lāses", Praulienas pag., Madonas novads, LV-4825
Tālr. +371 64821272
​e-pasts: kaspars.bremsmits@madonasudens.lv

KONTAKTI

AmatsVārds, UzvārdsTālrunis, e-pasts
Valdes priekšsēdētājsGuntars Dambenieks
371 29455256
guntars.dambenieks@madonasudens.lv
Tehniskais direktorsGuntis Šahno
371 29216292
guntis.sahno@madonasudens.lv
Lietvedības sekretāreVija Šverna
371 64807073
vija.sverna@madonasudens.lv
Galvenā grāmatvedeIngūna Kreicberga
371 64807072
371 26563735
inguna.kreicberga@madonasudens.lv
Abonentu daļas grāmatvedeInga Uberte
371 64807073
inga.uberte@madonasudens.lv
Abonentu daļas grāmatvedeZinta Rūka
371 64807071
371 29388393
zinta.ruka@madonasudens.lv
Tehniskās daļas vadītājsJānis Bergmanis
371 64807070
371 28670766
janis.bergmanis@madonasudens.lv
DispečereKristīne Broka
371 64807070
371 28670766
kristine.broka@madonasudens.lv
Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, 
atdzelžošanas stacijas vadītājs
Kaspars Bremšmits
371 64821272
371 29186386
kaspars.bremsmits@madonasudens.lv
Elektroietaišu inženierisSergejs Kovtuns
371 26185503
sergejs.kovtuns@madonasudens.lv
Tīklu meistarsDidzis Liepiņš
371 29479950
didzis.liepins@madonasudens.lv