Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

REKVIZĪTI

SIA „Madonas ūdens
Vienotais reģ.Nr.47103001173
PVN nodokļu maksātāja kods LV 47103001173
Raiņa iela 54, Madona, LV 4801  
Tel.+ 371 64807070
e-pasts: info@madonasudens.lv

MADONAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES
"Lāses", Praulienas pag., Madonas novads, LV-4825
​e-pasts: kaspars.bremsmits@madonasudens.lv

KONTAKTI

AmatsVārds, UzvārdsTālrunis, e-pasts
Valdes priekšsēdētājsGuntars Dambenieks371 29455256
guntars.dambenieks@madonasudens.lv
Tehniskais direktorsGuntis Šahno371 29216292
guntis.sahno@madonasudens.lv
Lietvedības sekretāreVija Šverna371 64807073
vija.sverna@madonasudens.lv
Galvenā grāmatvedeIngūna Kreicberga371 26563735
inguna.kreicberga@madonasudens.lv
Abonentu daļas grāmatvedeIeva Skuške
371 64807073
ieva.skuske@madonasudens.lv
Abonentu daļas grāmatvedeZinta Rūka371 64807071
zinta.ruka@madonasudens.lv
Tehniskās daļas vadītājsJānis Bergmanis371 64807070
371 26334941
janis.bergmanis@madonasudens.lv
DispečereKristīne Broka371 64807070
371 28670766
kristine.broka@madonasudens.lv
Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, 
atdzelžošanas stacijas vadītājs
Kaspars Bremšmits371 29186386
kaspars.bremsmits@madonasudens.lv
Elektroietaišu inženierisSergejs Kovtuns371 26185503
sergejs.kovtuns@madonasudens.lv
Tīklu meistarsDidzis Liepiņš371 29479950
didzis.liepins@madonasudens.lv
Datu apstrādes speciālistsAigars Kreicbergs371 29294442
aigars.kreicbergs@madonasudens.lv
Skaitītāju daļas vadītājsDeniss Kovtuns371 29480054
deniss.kovtuns@madonasudens.lv