Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

AS  „MADONAS  ŪDENS”

AS "MADONAS ŪDENS"
​Vienotais reģ.Nr.47103001173
PVN nodokļu maksātāja kods LV 47103001173

Raiņa 54, Madona, LV 4801  
Tel.+ 371 64807070
e-pasts: info@madonasudens.lv

MADONAS  NOTEKŪDEŅU  ATTĪRĪŠANAS  IETAISES
"Lāses", Praulienas pag., Madonas novads, LV-4825

Tālr. +371 64821272 e-pasts: kaspars.bremsmits@madonasudens.lv

Diennakts dežūrtelefons: 64807070

ZINĀŠANAI

Darba laiks:

Pirmdiena – Piektdiena: 8.00 - 16.30
pārtraukums 12.30 - 13.00


Abonentu daļai un grāmatvedībai

Darba laiks:

Pirmdiena:  8.00 - 18.00

Otrdiena – Ceturtdiena: 8.00 - 16.30

Piektdiena: 8.00 - 15.00

pārtraukums 12.30 - 13.00


Brīdinājums: Plūsmas mērītāju akas ir A/S "Madonas ūdens" īpašums. Bez saskaņošanas ar A/S "Madonas ūdens" tās ir AIZLIEGTS atvērt. Atvērtā akā pie negatīvas āra temperatūras var tikt sasaldēts ūdens plūsmas mērītājs.
KANALIZĀCIJAS IZVEŠANAS PAKALPOJUMA PIETEIKUMS


Piesakot pakalpojumu aizpildiet sekojošās ailes. Vārda ailītē - pakalpojuma pieteicēju. Ziņojuma sadaļā ierakstiet pakalpojuma nosaukumu

Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar un izprotu informāciju par personu datu apstrādi, kas norādīta privātuma paziņojumā. Ar privātuma paziņojumu varat iepazīties sadaļā Aktuāli>Privātuma politika
Ar privātuma paziņojumu varat iepazīties sadaļā Aktuāli>Privātuna politika
Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts