Diennakts dežūrtelefons: 648 07070
Diennakts dežūrtelefons: 648 07070

SIA  „MADONAS  ŪDENS”

SIA "MADONAS ŪDENS"
​Vienotais reģ.Nr.47103001173
PVN nodokļu maksātāja kods LV 47103001173

Raiņa 54, Madona, LV 4801  
Tel.+ 371 64807070
e-pasts: info@madonasudens.lv

MADONAS  NOTEKŪDEŅU  ATTĪRĪŠANAS  IETAISES
"Lāses", Praulienas pag., Madonas novads, LV-4825

Tālr. +371 64821272 e-pasts: kaspars.bremsmits@madonasudens.lv

Diennakts dežūrtelefons: 64807070

ZINĀŠANAI

Darba laiks:

Pirmdiena – Piektdiena: 8.00 - 16.30
pārtraukums 12.30 - 13.00


Abonentu daļai un grāmatvedībai

Darba laiks:

Pirmdiena:  8.00 - 18.00

Otrdiena – Ceturtdiena: 8.00 - 16.30

Piektdiena: 8.00 - 15.00

pārtraukums 12.30 - 13.00


Brīdinājums: Plūsmas mērītāju akas ir SIA "Madonas ūdens" īpašums. Bez saskaņošanas ar SIA "Madonas ūdens" tās ir AIZLIEGTS atvērt. Atvērtā akā pie negatīvas āra temperatūras var tikt sasaldēts ūdens plūsmas mērītājs.
KANALIZĀCIJAS IZVEŠANAS PAKALPOJUMA PIETEIKUMS


Piesakot pakalpojumu aizpildiet sekojošās ailes. Vārda ailītē - pakalpojuma pieteicēju. Ziņojuma sadaļā ierakstiet pakalpojuma nosaukumu

Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar un izprotu informāciju par personu datu apstrādi, kas norādīta privātuma paziņojumā. Ar privātuma paziņojumu varat iepazīties sadaļā Aktuāli>Privātuma politika
Ar privātuma paziņojumu varat iepazīties sadaļā Aktuāli>Privātuna politika
Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts